پرسش های متداول

سوال خود را بپرسید.

پرسش و پاسخ

پرسش :

آیا تشخیص بیماری ناشی از کار و تصمیم در ارجاع کار سبکتر به کارگر از وظایف وزارت کار است؟

پاسخ :

اعلام نظر در خصوص بیماری کارگران مشمول قانون کار و تعیین تکلیف در خصوص ارجاع کار سبک و مناسب در صلاحیت وزارت متبوع و واحدهای تابعه آن نبوده و به نحوی با سازمان تأمین اجتماعی ارتباط پیدا می کند و در این رابطه چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند .

پرسش :

نحوه درخواست فاکتور چگونه است و مدت زمان ارائه فاکتور چه مدت است؟

پاسخ :

با مراجعه به صفحه‌ی مشترکین و انتخاب گزینه‌ی گزارش‌ها در منوی بالایی صفحه، بخش فاکتورها را انتخاب کنید، شما می‌توانید پس از مطالعه‌ی راهنما اقدام به دریافت فاکتور موردنظر خود نمایید.

پرسش :

آیا کارگران موقت هم استحقاق استفاده از مزایای مربوط به تعطیل هفتگی و یا تعطیلات رسمی را دارند؟

پاسخ :

در کلیه قراردادهای کار اعم از دایم، موقت و یا کارمعین کارفرما ملزم به رعایت مقررات قانون کار از جمله پرداخت دستمزد روز جمعه و ایام تعطیل رسمی می باشد.