ویدیو درمان "فرنکتومی بدون تزریق بی حسی"

تاریخ انتشار : 1397/10/15
/Uploads/Web/images/news/Video.jpg

ویدیو درمان "فرنکتومی بدون تزریق بی حسی" با استفاده از لیزر اربیوم آی پلاس

Video-Frenectomy-Training
Erbium Laser: Biolase - iPlushttps://t.me/High_Tech_Dent86/541