ویدیو درمان "دپیگمانتاسیون"

تاریخ انتشار : 1397/10/15
/Uploads/Web/images/news/Video.jpg

ویدیو درمان "دپیگمانتاسیون" با استفاده از لیزر اربیوم آی پلاس

Pigmentation Removal-Training
Erbium Laser: Biolase-iPlus

https://t.me/High_Tech_Dent86/555