ویدیو درمان "برداشت کامپوزیت ونیر دندانی"

تاریخ انتشار : 1397/10/15
/Uploads/Web/images/news/Video.jpg

ویدیو درمان "برداشت کامپوزیت ونیر دندانی" با استفاده از لیزر اربیوم آی پلاس

veneer removal-Training
Erbium Laser: Biolase-iPlushttps://t.me/High_Tech_Dent86/567