• خانه
  • اخبار
  • تشخیص پوسیدگی به وسیله هد پروکسیمال دوربین داخل دهانی ویستاکم

تشخیص پوسیدگی به وسیله هد پروکسیمال دوربین داخل دهانی ویستاکم

تاریخ انتشار : 1397/10/16
/Uploads/Web/images/news/Case.jpg

تشخیص پوسیدگی به وسیله هد پروکسیمال دوربین داخل دهانی ویستاکم 
توسط جناب آقای دکتر محمد مهدی حاتمی
بیمار 30 ساله
https://t.me/High_Tech_Dent86/576