• خانه
  • اخبار
  • استفاده از تکنولوژی های جدید دندانپزشکی با حداقل مداخله در مدیریت پوسیدگی

استفاده از تکنولوژی های جدید دندانپزشکی با حداقل مداخله در مدیریت پوسیدگی

تاریخ انتشار : 1397/10/16
/Uploads/Web/images/news/Article.jpg

"Use of new minimum intervention dentistry technologies in caries management"

استفاده از تکنولوژی های جدید دندانپزشکی با حداقل مداخله در مدیریت پوسیدگی

https://t.me/High_Tech_Dent86/598