درمان "فرنکتومی"با استفاده از لیزر دیود آی لیز

تاریخ انتشار : 1397/10/16
/Uploads/Web/images/news/Video.jpg

درمان "فرنکتومی"با استفاده از لیزر دیود آی لیز

 Video-Frenectomy-Training

DiodeLaser: Biolase-epic-iLase

https://t.me/High_Tech_Dent86/605