• خانه
  • اخبار
  • درمان "جینجیوکتومی" با استفاده از لیزر اربیوم کرومیوم

درمان "جینجیوکتومی" با استفاده از لیزر اربیوم کرومیوم

تاریخ انتشار : 1397/10/18
/Uploads/Web/images/news/Video.jpg

 ویدئو درمان "جینجیوکتومی" با استفاده از لیزر اربیوم کرومیوم YSGG

Video-Gingivectomy-Training
Erbium Laser: Biolase - iPlus
Er,Cr:YSGG

https://t.me/High_Tech_Dent86/616