"هایپرپلازی" با استفاده از لیزر دیود

تاریخ انتشار : 1397/10/18
/Uploads/Web/images/news/Case.jpg

"هایپرپلازی" با استفاده از لیزر دیود - طول موج 940 نانومتر
دکتر حامد رحیمی (پریودونتیست - فلوشیپ لیزر از دانشگاه آخن)

Case-Presentation
DiodeLaser-Epic

https://t.me/High_Tech_Dent86/618