پاكسازي ناحيه اپيكال توسط تابش ليزر

تاریخ انتشار : 1397/10/24
/Uploads/Web/images/news/Article.jpg

Managing Refractory Endodontic Disease With Radial Apical Cleaning (Report Of Two Clinical Cases"
درمان عفونت ريشه مقاوم به درمان، با پاكسازي ناحيه اپيكال توسط تابش ليزر (گزارش دو كيس كلينيكي)
By
Justin kolnik, DDS

Oral health group
September, 2018

https://t.me/High_Tech_Dent86/629