درمان "فیبروم لثه" با استفاده از لیزر دیود

تاریخ انتشار : 1397/10/30
/Uploads/Web/images/news/Case.jpg

درمان "فیبروم لثه" با استفاده از لیزر دیود - طول موج 940 نانومتر
دکتر حمید برقگیر (دندانپزشک عمومی-مسترشیپ لیزر از دانشگاه آخن آلمان)

Case-Presentation
DiodeLaser-Epic

https://t.me/High_Tech_Dent86/642