• خانه
  • اخبار
  • درمان محافظه كارانه پريو با استفاده از دستگاه لیزر اربیوم

درمان محافظه كارانه پريو با استفاده از دستگاه لیزر اربیوم

تاریخ انتشار : 1397/10/30
/Uploads/Web/images/news/Article.jpg

"Minimally Invasive Periodontal Treatment Using the Er,Cr: YSGG Laser.
A 2-year Retrospective Preliminary Clinical Study"

 درمان محافظه كارانه پريو با استفاده از دستگاه لیزر اربیوم کرومیوم  YSGG.
مطالعه مقدماتی بالینی گذشته نگر 2ساله
https://t.me/High_Tech_Dent86/646