کیس درمانی: لیزر دیود

تاریخ انتشار : 1398/02/04
/Uploads/Web/images/news/Case.jpg

"اپولیس فیشوراتوم" با استفاده از لیزر دیود - طول موج 940 نانومتر
توسط جناب آقای دکتر احسان مومنی (متخصص بیماری های دهان و تشخیص، فلوشیپ لیزر از دانشگاه آخن آلمان)

https://t.me/High_Tech_Dent86/752